Przedłużony czas zgłoszeń do nagrody "Profilaktyk Roku"

Przedłużony czas zgłoszeń do nagrody

Informujemy, że w związku z ustaleniem terminu Gali Ogólnopolskiej Nagrody „Złote Ogniwo” dla Profilaktyka Roku 2023 na miesiąc maj, termin zgłaszania kandydatów na Profilaktyka Roku został przedłużony do dnia 12 kwietnia 2024. 

Po raz pierwszy Gala Nagrody nie będzie ograniczona do formuły online.

Wydarzenie odbędzie się w Kielcach, w auli UJK, w ramach konferencji otwierającej XXI Świętokrzyskie Dni Profilaktyki przygotowywanej wspólnie przez Uniwersytet Jana Kazimierza, Miasto Kielce oraz Instytut Profilaktyki Zintegrowanej. Wydarzenie będzie miało charakter hybrydowy, co umożliwi wszystkim zainteresowanym uczestnictwo w trybie online. Gala została objęta honorowym patronatem Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom. Patronat medialny nad Galą przyjęło czasopismo „Remedium”. Formularz do zgłaszania kandydatów na Profilaktyka Roku 2023 można znaleźć na stronie www.ipzin.org Szczegółowe informacje na temat programu Gali zostaną podane w późniejszym terminie.


Zarząd IPZIN