O nas

Czasopismo Remedium istnieje od 1993 roku. To profesjonalny miesięcznik, w którym można znaleźć aktualne informacje z zakresu nowoczesnej metodologii wychowania i profilaktyki.

Naszą misją jest promowanie integralnego podejścia do profilaktyki zachowań problemowych dzieci i młodzieży w kontekście zagrożeń dla ich zdrowia i prawidłowego rozwoju, takich jak: HIV i AIDS, przestępczość i przemoc, samobójstwa, wypadki i urazy oraz uzależnienia od substancji i czynności.

W Remedium w przystępny sposób prezentujemy wiedzę z zakresu:

  • pomocy psychologicznej, psychoedukacji, metodologii pracy wychowawczej w środowisku szkolnym i rodzinnym;
  • szkolnych programów profilaktycznych, ich opracowywania, ewaluacji i wdrażania;
  • badań (polskich i zagranicznych) dotyczących dzieci i młodzieży, edukacji, promocji zdrowia psychicznego i in.

Miesięcznik  Remedium tworzony jest przez zespół  wysokiej klasy specjalistów, w którego skład wchodzą: wybitni przedstawiciele świata nauki, eksperci z zakresu profilaktyki, praktycy w dziedzinie wychowania. . .

Remedium stanowi ważne forum dialogu oraz wymiany doświadczeń i poglądów,  czego rezultatem  są zestawione w jednym  miejscu ciekawe rozwiązania z zakresu wnikliwej analizy zarówno nowych trendów w wychowaniu, jak też innowacji w profilaktyce zachowań problemowych.

Odbiorcami Remedium są pracownicy szkół, poradni psychologiczno-pedagogicznych, świetlic socjoterapeutycznych, placówek opiekuńczych, specjaliści pracujący z dziećmi i młodzieżą z grup ryzyka oraz organizacje pozarządowe i lokalni decydenci. Nasze pismo czytają zarówno specjaliści jak i osoby, które dopiero uczą się skutecznej i nowoczesnej profilaktyki.

  • Wydawcą  miesięcznika „Remedium” jest ETOH Fundacja Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych (http://www.etoh.edu.pl/).
  • Czasopismo „Remedium” przez wiele lat było finansowane przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (http://parpa.pl/). Obecnie nasze czasopismo wspiera Krajowe Centrum Przeciwdziałaniu Uzależnieniom
  • Czasopismo było także dofinansowywane w roku 2015 przez Urząd m.st. Warszawa. Środki przeznaczone są na realizację zadania „Promowanie działalności z zakresu profilaktyki, terapii i rehabilitacji w specjalistycznych czasopismach i innych mediach”.

Zapraszamy do naszego archiwum, w którym zamieszczone są fragmenty artykułów publikowanych w miesięczniku.

Osoby zainteresowane lekturą pełnych wersji tekstów zachęcamy do prenumeraty zarówno archiwalnych, jaki i aktualnych numerów pisma.

Redakcja REMEDIUM

logo KCPU