Kontakt

Siedziba redakcji: 

ETOH – Fundacja Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych
ul. Mszczonowska 6, 01-254 Warszawa

Sekretariat redakcji, kolportaż i reklamacje:
tel. 22 439-91-38, 22 836-80-80
Fax 22 836 80 81

Redaktor naczelna Patrycja Guevara-Woźniak: tel. 608 608 499

Zastępca redaktor naczelnej Katarzyna Bocheńska-Włostowska: tel. 530 500 247

Sekretarz redakcji Ewa Królak: tel. (22) 836-80-80

Zamówienia prenumeraty Norbert Lesiński: tel. (22) 439-91-39

e-mail: remedium@etoh.edu.pl

To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
Nie można wysłać pustej wiadomości
Powyższa zgoda jest obowiązkowa