Zapraszamy na I Ogólnopolską Międzyuczelnianą Konferencję LSI "Interdyscyplinarne ujęcie psychologii"

Zapraszamy na I Ogólnopolską Międzyuczelnianą Konferencję LSI

Mamy przyjemność objąć patronatem medialnym wydarzenie organizowane przez Interdyscyplinarne Koło Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego, Samorząd Doktorantów Instytutu Psychologii PAN, Samorząd Rady Doktorantów Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Koło Badań Psychologicznych Experior Uniwersytetu Gdańskiego.

Zapraszamy Państwa do udziału w I Ogólnopolskiej Międzyuczelnianej Konferencji LSI "Interdyscyplinarne ujęcie psychologii"

Konferencja odbędzie się w dniach 16-18 września 2022 w godzinach 9:00-18:00 w formie online na platformie Google Meet. Głównym założeniem konferencji jest dyskusja na temat interdyscyplinarnego ujęcia psychologii - pojmowania psychologii i zagadnień z nią związanych przez pryzmat wszystkich dyscyplin naukowych, z perspektywy historycznego oraz współczesnego, a także lokalnego i globalnego ujęcia psychologii. Wystąpienia mogą przedstawiać ujęcie psychologii w wybranej dyscyplinie nauki, mogą również mieć charakter interdyscyplinarny, łączący rozmaite dziedziny nauki.

Uczestnicy mogą zgłosić się do godz. 23.59 dnia 15 września 2022 r. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie konferencji na Facebooku:

I Ogólnopolska Międzyuczelniana Konferencja LSI "Interdyscyplinarne ujęcie psychologii"