Dziękujemy za udział w badaniu opinii nt. Remedium 2022

Dziękujemy za udział w badaniu opinii nt. Remedium 2022

Drodzy czytelnicy,

Dziękujemy za udział w ankiecie ewaluacyjnej. Wasza opinia jest dla naszego zespołu redakcyjnego bardzo ważna. Dla Was - naszych odbiorców chcemy działać i to działać coraz lepiej.

 

zespół miesięcznika Remedium