Prenumerata

Fundacja ETOH, ul. Mszczonowska 6, 01-254 Warszawa,

PKO BP numer konta 23 1440 1101 0000 0000 0292 6008
(prosimy podać tytuł pisma i okres prenumeraty).

PROMOCJA!
Skorzystaj z promocji na prenumeratę miesięcznika „Remedium” na 2024 rok.

Zamawianie prenumeraty

Norbert Lesiński
tel. (22) 439-91-39
e-mail: nlesinski@etoh.edu.pl

Kolportaż (dział zamówień i reklamacji):

Ewa Królak
Sekretarz Redakcji REMEDIUM
tel. kom. 730 800 185
e-mail: remedium@etoh.edu.pl

Pliki do pobrania