Listopad 2022

Listopad 2022

Sylwia Pawłowska Młodzież 2021     s. 2
Artur Malczewski Polska młodzież A.D. 2021 a substancje psychoaktywne          s. 6
Daniel Melerowicz Efektowny czy efektywny – recenzja Programu Profilaktycznego „Cukierki”      s. 9
Maria Engler Czy naprawdę muszę być grzeczny? – cd.     s. 12
Aleksandra Stolarczyk Scenariusz: Emocje zaklęte w słowach         s. 14
Z Agnieszką Sikorą rozmawia Tadeusz Pulcyn Ścieżka do nowego życia   s. 17
Małgorzata Szewczyk Gry i zabawy na komunikację niewerbalną  s. 19
Ewelina Prędka-Pawlun  Program Zaradny Kot a zaburzenia współwystępujące          s. 22
Marek Błaszczyk Zrozumieć emocje           s. 25
Katarzyna Kwiatkowska System pieczy zastępczej – sytuacja w wybranych krajach europejskich            s. 26
Maria Engler  Oswoić lęk, czyli jak być nastolatkiem         s. 29
Kinga Klaś-Pupar Rozgrzewka dolnej części ciała. Ćwiczenia z taśmami (3)        s. 31

Zobacz także: