Kwiecień 2022

Kwiecień 2022
 • Sylwia Pawłowska Zespół Stresu Pourazowego u dzieci i dorosłych          s. 2
 • Alicja Safarzyńska-Płatos Bajka: Bohaterowie też płaczą       s. 5
 • Sylwia Pawłowska Toksyczne piękno Instagrama       s. 9
 • Przemysław Kaca Uprzedmiotowienie kobiecości w tekstach raperów a cielesność i seksualność młodzieży   s. 13
 • Maria Engler Czy dzieci mogą być filozofami?     s. 16
 • Ewelina Prędka-Pawlun Program Zaradny Kot – sesja dwunasta      s. 18
 • Aldona Osajda Zjawisko samobójstwa dzieci i młodzieży w świadomości nauczycieli i pedagogów          s. 20
 • Janusz Rusaczyk Rodzinne grupy wsparcia dla rodzin dzieci z autyzmem         s. 23
 • Katarzyna Kwiatkowska Adopcja dziecka chorego  s. 26
 • Maria Engler Współpraca w życiu rodzinnym     s. 28
 • Kinga Klaś-Pupar Stabilizacja rotacyjna. Ćwiczenia na dyskach sensomotorycznych – cz. 6                       s. 30

Zobacz także: