Czerwiec 2022

Czerwiec 2022

Zuzanna Jastrzębska-Krajewska Wielowymiarowa gotowość szkolna. Jak wspierać starszaka w przekroczeniu progu szkoły?     s. 2
Janusz Rusaczyk Zespół nadpobudliwości psychoruchowej a zaburzenia zachowania u dzieci       s. 5
Sylwia Pawłowska Jeśli nie wiara, to co?       s. 9
Katarzyna Kwiatkowska Życie po pieczy zastępczej s. 12
Katarzyna Bocheńska-Włostowska Zemsta to danie, które konsumują obie strony  s. 16
Maria Engler Dziecięca przyjaźń – jak ją wspierać?  s. 20
Ewelina Prędka-Pawlun Program Zaradny Kot – sesja czternasta s. 22
Przemysław Kaca Jakoś to się ułoży…  s. 24
Maria Engler Być ojcem (2)     s. 28
Kinga Klaś-Pupar Techniki równoważne i stabilizacyjne na ścieżce beretów. Ćwiczenia na dyskach sensomotorycznych  s. 30

Zobacz także: