Maj 2023

Maj 2023

Przemysław Paweł Grzybowski O wspólnym, miłującym śmiechu i „jego” ludziach s. 2
Marek Błaszczyk Wobec doświadczenia kryzysu s. 5
Sylwia Pawłowska Gdyby depresja miała twarz, byłaby licealistką        s. 8
Agata Sierota Stres mniejszościowy a problem uzależnień        s. 12
Z Agnieszką Busz oraz dr. Danielem Melerowiczem rozmawia Dorota Jaszczak-Kuźmińska
W trosce o zdrowie publiczne – profilaktyka s. 15
Aleksandra Stolarczyk Scenariusz: Nie dla ocen, czyli o roli kompetencji miękkich w życiu człowieka s. 18
Wojciech Kreft Czy aplikacje cyfrowe mogą naprawdę leczyć? s. 21
Maria Engler Trening uważności a życie rodzinne s. 24
Joanna Pietrzak Trudności i możliwości wsparcia wychowanków internatu z perspektywy nauczyciela – wychowawcy s. 26
Kinga Klaś-Pupar Rozciąganie kończyn dolnych. Ćwiczenia z taśmami (9) s. 30
Tadeusz Pulcyn Koalicja na rzecz profilaktyki           II okł.
Katarzyna Bocheńska-Włostowska Zachowania, które mogą zranić. O uzależnieniach behawioralnych 
i nie tylko (recenzja) III okł.

Zobacz także: