Listopad 2023

Listopad 2023

Agata Sierota Jak pomóc dziecku rozwijać pasje, by wzmacniać jego samoocenę   s. 2

Katarzyna Bocheńska-Włostowska Snail girl i co dalej?   s. 5

Katarzyna Bocheńska-Włostowska Scenariusz: Edukacja medialna Nowe Horyzonty w Edukacji Medialnej   s. 7

Maria Kożuchowska O bajkach inaczej   s. 10

Agnieszka Walendzik-Ostrowska Dlaczego pilnie potrzebujemy edukacji w zakresie seksualności   s.12

Małgorzata Okupnik „Po prostu bądź”. O sztuce (współ)bycia w obliczu śmierci i żałoby s. 15

Ewelina Prędka-Pawlun Terapia ekspozycji i powstrzymania reakcji – sesja piąta  s. 18

Katarzyna Kulesza Prawo a ochrona osób grających w gry hazardowe  s. 21

Maria Engler Jak mowa wewnętrzna wpływa na nasze emocje i zachowanie   s. 25

Katarzyna Kwiatkowska Wyrażanie emocji warunkiem budowania więzi  s. 27

Kinga Klaś-Pupar Stabilizacja kręgosłupa. Platformy balansacyjne – cz. 5   s. 30

Zobacz także: