Marzec 2023

Marzec 2023

Rafał Ryszka O wartości wychowania s. 2
Katarzyna Bocheńska-Włostowska Scenariusz: Na początku było słowo s. 5
Nigdy nie dostałam na nic szlabanu Z Kirą Sukhoboichenko rozmawia Agata Jabłonowska-Turkiewicz  s. 8
Maria Engler Trening uważności a życie rodzinne s. 11
Katarzyna Bocheńska-Włostowska Pokolenie Z samo o sobie s. 13
Maria Kożuchowska Życie uczuciowe osób dorosłych wychowanych w domach dziecka s. 15
Małgorzata Wójtowicz-Szefler, Izabela Grzankowska, Monika Deja Zdrowie psychiczne młodzieży s. 17
Katarzyna Kwiatkowska Problem odurzania się przez młodzież lekami OTC – cz.2 s. 20
Aleksandra Stolarczyk Współczesność pod lupą s. 22
Blaski i cienie pracy z młodzieżą  Z dr Sławomirem Skowronkiem rozmawia Natalia Kozłowska s. 25
Adam Kłodecki Oko w oko s. 27
Kinga Klaś-Pupar Zastosowanie taśm gumowych w pracy nad stabilizacją kręgosłupa. Ćwiczenia z taśmami (7) s. 29
Joanna Pruban Depresja. Terapia poznawczo-behawioralna dzieci i młodzieży (recenzja) II okł., s. 32 i III okł.

Zobacz także: